Westin & Partners - pension & försäkring

Vi hjälper mindre företag och dess anställda med förmedling och skötsel av försäkringsavtal. 

Som en kund uttryckte det "vår utsikt är er insikt". Det är många kunder som upplever "pensions och försäkringsdjungeln" som komplicerad. Det är här vi vill göra skillnad. Vi hjälper kunden till en försäkringslösning som har rätt utformning med bl.a försäkringsskydd, låga avgifter, goda tillväxtmöjligheter och flexibilitet. 

Vi arbetar inom pensionsrådgivning samt personrelaterade trygghetslösningar och alltid inom formen för försäkring. Vi analyserar kunders behov och önskemål och föreslår försäkringslösningar för att täcka brister och skapa trygghet. Vår målgrupp är ägarledda mindre företag där det fysiska mötet sätts i fokus. 

Förmedling av tjänstepension och långsiktigt sparande med det personliga försäkringsskyddet vid händelser som ex sjukskrivning, dödsfall och invaliditet kräver kunskap och erfarenhet. Försäkringsskydd och sparande i individuella försäkringar kompletterar lag och avtalsenligt skydd.

Vi är anslutna till serviceorganisationen Hjerta som är en av Nordens största förmedlarorganisationer inom försäkring och finansiella tjänster, SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening samt branschföreningen Insuresec som arbetar med licensiering av försäkringsförmedlare för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen.                                                                                                    

        

 

Westin & Partners Försäkringsmäklare AB, Verkstadsg 9, 117 36 STHLM, 08-7022400, info@westinpartners.seHemsidan hanterar ej cookies